Wirtualizacja

Firma oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania, które służą do wirtualizacji serwerów. Za sprawą tych rozwiązań możliwe jest wykorzystanie starszych aplikacji i przełożyć je do nowego środowiska. Wirtualizacja zasobów Technologii Informacyjnej jest nie do zastąpienia, gdy w grę wchodzi budowa rozwiązań pracujących w formie chmury. Wirtualizacja pomaga odseparować usług, a zatem aplikacji i systemów operacyjnych, od maszyn fizycznych.

Za sprawą wirtualizacji serwerów istnieje możliwość uruchomienia na jednej maszynie fizycznej wiele serwerów. W tym momencie sprzęt będzie miał zwiększoną efektywność wykorzystania. Wdrożenia, konsolidacja i wirtualizacja serwerów prowadzą do wielu korzyści:

  • współdziałanie istniejących systemów z nowymi środowiskami Technologii Informacyjnej,
  • zwiększenie dostępności oprogramowania i ciągłości biznesowej bez względu na sprzęt i systemy operacyjne,
  • obniżenie TCO za sprawą zwiększonego wykorzystania sprzętu i konsolidacji serwerów,
  • poprawienie reakcji na potrzeby biznesowe za sprawą dynamicznej optymalizacji środowisk oprogramowania,
  • zmniejszenie fizycznej liczby urządzeń dzięki wprowadzeniu wirtualnych zasobów sprzętowych.

Dużo więcej potrzebnych Tobie informacji znajdziesz na stronie internetowej firmy Indata Solutions http://www.indata-solutions.pl/wirtualizacja-zasobow-it-vmware. Tam również znajdziesz potrzebne informacje za pomocą których będziesz mógł skontaktować się z firmą w celu omówienia szczegółów zlecenia.


Indata Solutions S.A.
ul. Wenecka 12
03-244  Warszawa
tel. +48 22 463 80 0