Umowy – prawnik z Poznania

Treść niemal każdej umowy redagowana jest typowo urzędniczym językiem, zawierającym siłą rzeczy żargonowe wyrażenia prawnicze, często kompletnie niezrozumiałe dla zwykłego śmiertelnika, który na co dzień nie ma nic wspólnego z zagadnieniami prawnymi. Każdy taki dokument winien zabezpieczać interesy wszystkich stron, które go podpisują. Niestety nie zawsze umowa opisuje wszelkie skutki jej zawarcia. Może to czasem wynikać z niedopatrzenia, a czasem nawet ze złej woli jednej ze stron. Jak zabezpieczyć się przed podpisaniem umowy, w której mogą być zawarte niekorzystne dla nas zapisy, a czego my nie jesteśmy w stanie dostrzec? Nieocenionej pomocy przed podpisaniem umowy może udzielić Ci prawnik specjalizujący się w prawie umów, jak pisze na swojej stronie internetowej adwokat z Poznania Marcin Radel. Pod adresem https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-umow/ znajdujemy więcej ciekawych i ważnych informacji dotyczących tematu, który tu poruszamy. Tak na przykład dowiadujemy się, że często pewne ustalenia niestarannie przygotowanej umowy mogą być w ogóle prawnie niedopuszczalne. Nie zawsze musi to wynikać ze złej woli osoby redagującej tekst; może być to skutek bardzo skomplikowanych przepisów prawa, często znajdujących się w kilku ustawach. Przed podpisaniem umowy dotyczącej bardziej złożonej materii, warto zatem sięgnąć po pomoc prawnika.

W następnym akapicie dowiemy się, jaki związek z windykacją należności może mieć sytuacja, w której ktoś nie realizuje postanowień jakiejś umowy.

Egzekwowanie należności

Windykacja należności to również dziedzina, którą zajmuje się wspomniany przez nas wyżej prawnik z Poznania.

Egzekwowanie należności, pieczętowanie majątku, zajmowanie kont, komornicy; te określenia w powszechnym odczuciu mają raczej pejoratywny wydźwięk. Niesłusznie. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że windykacja należności to taka instytucja prawna, która pobudza krwiobieg gospodarczy każdego państwa. Zatory płatnicze, powodowane przez niesolidnych dłużników, gdyby występowały powszechnie w dużej skali, mogłyby zagrozić gospodarce niejednego kraju. Patrząc z perspektywy wierzyciela, należy wiedzieć, że często jedynym sposobem wyegzekwowania swoich należności jest postępowanie sądowe. Takie postępowanie może profesjonalnie przygotować i skutecznie przed sądem przeprowadzić jedynie specjalista, a więc w tym przypadku prawnik. Więcej na tematy tutaj poruszane możemy dowiedzieć się na stronie https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/windykacja-naleznosci/. W tym miejscu musimy dodać, że windykacją należności zajmuje się wiele kancelarii adwokackich w całym kraju, nie tylko we wspomnianym przez nas Poznaniu. Wynika to z wielości i powszechności występowania przypadków, w których niesolidni dłużnicy nie regulują swych należności wobec wierzyciela.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90